W przypadku zainteresowania sprawami ubezpieczenie niskiego wkładu własnego (UNWW) uprzejmie prosimy o kontakt z kancelarią

2019-11-12

Stosowane przez banki postanowienia umów kredytowych, które zawierają obowiązek uiszczania składek tytułem ubezpieczenia niskiego wkładu własnego zostały uznane. Natomiast na gruncie ubezpieczenia niskiego wkładu własnego kredytobiorca nie otrzymuje nic w zmian za opłacanie składki ubezpieczenia niskiego wkładu własnego. W przypadku zainteresowania sprawami ubezpieczenie niskiego wkładu http://mazuriwspolnicy.pl/unww-mbank/ własnego (UNWW) uprzejmie prosimy o kontakt z kancelarią. Z uwagi na opisaną powyżej konstrukcję umowy ubezpieczenia niskiego wkładu własnego (por. Wymóg wkładu własnego bardzo utrudnił uzyskanie kredytu hipotecznego na zakup nieruchomości i dlatego klienci godzą się nawet na niezbyt korzystne warunki ubezpieczenia. Mamy z nim do czynienia tylko przy niepełnym wkładzie własnym, więc jeśli wnieśliśmy wymagane 20% wkładu nie musimy się nim przejmować. Co to jest ubezpieczenie niskiego wkładu własnego. Ubezpieczenie wkładu własnego nie jest rozwiązaniem pozbawionym wad, to dla wielu osób jest jedynym sposobem na uzyskanie kredytu hipotecznego i kupno swojego mieszkania. Składka na ubezpieczenie niskiego wkładu własnego kredytu hipotecznego w zależności od banku wynosi do 3,5%. Jeżeli okaże się ono odpowiednio wysokie opłata za ubezpieczenie przestaje być naliczana. Jedną z cech wyróżniających to ubezpieczenie na tle innych jest fakt, że choć to klient jako kredytobiorca je opłaca, to nie chroni ono jego, tylko bank. Nie ma już w ogóle możliwości zaciągnięcia kredytu hipotecznego bez jakiegokolwiek wkładu własnego. Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego wymagane jest przez banki w sytuacji, w której kredytobiorca zaciągając kredyt nie posiada wkładu własnego lub wkład ten jest za niski. Potwierdzono, że konstrukcja umowy ubezpieczenia niskiego wkładu własnego stosowana przez bank jest niezgodna z prawem (zob. Banki stosują dwie metody pobrania składki na ubezpieczenie niskiego wkładu. W mojej ocenie mechanizm działania ubezpieczenia niskiego wkładu prowadzi w istocie do nierównego ukształtowania pozycji stron umowy. Ubezpieczenie to wylicza się tylko z kwoty brakującego wkładu własnego, a nie wartości całego kredytu. , kwota składki ubezpieczenia niskiego wkładu własnego podlega zwrotowi. Opłata ubezpieczenia niskiego wkładu rażąco narusza interes konsumenta gdyż prowadzi do uzyskiwania przez bank korzyści, kosztem kredytobiorcy. Ubezpieczenie takie może stanowić nawet kilka procent od kwoty „niespłaconego, brakującego wkładu własnego”. Bank ma wówczas swobodę wyboru czy ubezpieczenie będzie pobierane po stałym kursie walutowym czy wraz z ponownym wyliczeniem zmieni kurs na obowiązujący w momencie przeliczenia. De facto nie ma podstaw aby kredytobiorca ponosił koszty umów ubezpieczenia niskiego wkładu zawieranych przez bank, który działa na swoją rzecz. Ubezpieczenie to pobierane może być na dwa sposoby. Zwrot ubezpieczenia niskiego wkładu własnego można uzyskać dzięki pomocy arbitra bankowego. Tak więc można uznać, że klauzule umów kredytowych dotyczące ubezpieczenia wniesionego wkładu mogą być uznane za niedozwolone.

Obejrzyj nasze video

@ Copyright 2018