Odkup drewna

Firma odkupuje drewno w cenie 100 euro/m3

Zgodnie z Ogólnymi Warunkami Umowy Carbon Solutions Poland Ltd. Sp. z.o.o  firma zapewnia opcję odkupu wyhodowanych i przygotowanych do transportu drzew. Spółka odkupuje drewno w cenie 100 euro/m3(sto euro za metr sześcienny).

Spółka zapewnia opcję odkupu wyciętych i przygotowanych do transportu drzew przez Kupującego na terenie Węgier, Polski, Czech, Słowacji i Rumunii, jeśli Kupujący za okazaniem faktury potwierdzi, że wycięte Oxytree zostały zakupione od Spółki.

Oferowane do odkupu drewno musi być przygotowane w taki sposób, aby umożliwić sprawdzenie i zmierzenie powyższych warunków.

Koszt transportu:
W przypadku, gdy Kupujący posiada minimum tysiąc (1 000) sztuk Oxytree zatwierdzonych do wycięcia przez specjalistę wyznaczonego przez Spółkę, całkowity koszt związany z transportem lub pracami związanymi z oporządzeniem drewnem na terenie Węgier, Polski, Czech, Słowacji i Rumunii pokrywa Spółka. W innym przypadku, wszelki koszt związany z dostawą do punktu odbioru wyznaczonego przez Spółkę, pokrywa Kupujący.

Warunkiem korzystania z opcji odkupu, jest poinformowanie Spółki o zamiarze skorzystania z opcji odkupu drzew.

– Drewno Oxytree kategoryzowane jest według klas jakości i na tej podstawie nasza firma wylicza cenę jego skupu. Wyróżniamy następujące klasy jakości drewna: bale I klasy, II klasy oraz drewno opałowe. Szczegółowy opis klas jakości dostępny będzie w nowym OWU (Ogólne Warunki Umowy).

– Na podstawie zebranych opinii uprościliśmy przeliczanie,  odbywa się ono według poniższych założeń:

·         z odpowiednio hodowanego drzewa Oxytree można uzyskać: ok. 0,25 m3 drewna I. klasy, 0,31 m3 drewna II. klasy oraz 1,2 m3 drewna opałowego

cenę odkupu można sprawdzić w poniższej tabeli:
unnamed (1)

Komunikacja o spodziewanym zysku zmienia się z: cena odkupu wynosi 100 €/m3 na: przewidywany zysk 50 € z jednego drzewa Oxytree.  Szczegółowe warunki dotyczące klas jakości można znaleźć w poniższej prezentacji: Opcja odkupu


.Jeśli powyższe informacje były przydatne dla Ciebie, kliknij „Lubie to!i Udostępnij!”